Technické informace

Nové značení pneumatik

EU nařízení o značení pneumatik 1222/2009

Nové značení pneumatik

http://www.bestdrive.cz/cs/images/content/stitek.jpgJedná se o označení pneumatik motorových vozidel. Výrobci pneumatik pro osobní automobily, lehké i těžké nákladní automobily musí specifikovat spotřebu paliva, přilnavost za mokra a klasifikaci hluku produktů pomocí štítku nebo označení od listopadu 2012.

Tyto informace musí být také uvedeny v technických propagačních materiálech. Označení pneumatik bude používat klasifikaci od nejlepší (zelená kategorie “A”) po nejhorší výkon (červená kategorie "G” u osobních automobilů a “F” u nákladních automobilů).

Tato iniciativa vychází z návrhu Evropské komise v roce 2008 a je součástí akčního plánu pro energetickou efektivitu, určenému ke zlepšení energetické efektivity produktů, budov a služeb s cílem snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020.

(Zdroj: Evropská komise)

Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při točení pneumatiky.

Dosáhnout nízkých hodnot valivého odporu je důležité vzhledem k tomu, že pneumatiky přispívají ke spotřebě paliva až 20% u osobních automobilů a až 35% u automobilů nákladních. Pojďme si ukázat, jak to funguje: díky zatížení vozidla je pneumatika v místě kontaktu s vozovkou deformována a pohlcuje energii ve formě tepla. Čím větší deformace, tím vyšší valivý odpor a následně pak také vyšší spotřeba paliva a vyšší CO2 emise.

Na označení pneumatik podle nařízení EU je valivý odpor uveden v hodnocení od A (nejlepší hodnocení) po F pro průmyslové vozy a G pro osobní automobily (nejhorší hodnocení). Rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená snížení nebo zvýšení spotřeby paliva v rozmezí od2.5% – 4.5% pro osobní automobily a od 5%-8% pro nákladní automobily. U osobního automobilu je možné zhruba vyjádřit jako 0.1l/100km. Přilnavosti za mokra je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních vlastností pneumatiky.

Přilnavost na mokrém povrchu znamená kratší brzdnou dráhu při jízdě za deštivého počasí.

Existují i jiné důležité parametry, které jsou důležité pro bezpečnost, ale přilnavost byla vybrána jako nejreprezentativnější prvek s cílem porovnat různé typy pneumatik.

U osobního automobilu rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená zvýšení nebo snížení brzdné dráhy o zhruba 3 a 6 metrů při brzdění z 80km/h.

Hluk z dopravy

http://www.bestdrive.cz/cs/images/content/hlucnost.jpgje relevantním problémem ochrany životního prostředí a závisí na několika faktorech, jako např.:

 • Hustota dopravy
 • Typ vozidla
 • Styl jízdy
 • Interakce mezi pneumatikou a vozovkou

Hodnoty uvedené v označení nejsou interní hodnoty, které že řidič vnímá při jízdě, ale externí, které přispívají k akustickému znečištění.

Hodnoty jsou vyjádřeny v decibelech (dB) a rozděleny do 3 kategorií:

1 černá zvuková vlna = 3dB méně než budoucí přísnější evropské limity.
2 černé zvukové vlny = již v souladu s budoucími evropskými limity.
3 černé zvukové vlny = v souladu se současnými evropskými limity.

Čím víc černých polí, tím je pneumatika hlučnější.

Značení plášťů na bočnici

http://www.bestdrive.cz/cs/images/content/znaceni-plastu2.jpg

1

BARUM ochranná značka

2

BRAVURIS obchodní značka výrobku

3

185/60 R 14 82H označení rozměru pláště

 

185 nominální šířka pneumatiky v mm
60 profilové číslo (výška průřezu pneumatiky je 60 % její šířky)
R symbol pro radiální pneumatiku
14 průměr ráfku (v palcích)
82 index nosnosti (82 = maximální nosnost této pneumatiky je 475 kg)
H symbol indexu rychlosti (H = 210 km/hod)
Po výše uvedeném označení mohou být vyznačeny další informace:
"TUBELESS" - pro bezdušové provedení
"REINFORCED" nebo "EXTRA LOAD (XL)" pro zesílené pneumatiky s vyšší nosností
"M + S" - pro zimní pneumatiky

4

E4 - homologační znak a číslo země podle ECE 30 (4 = Holandsko)
0219812 - Číslo schválení v souladu se směrnicí ECE č. 30

5

TWI - Indikátor opotřebení.

 

Skryté můstky v příčných žebrech, pravidelně rozložené okolo obvodu pneumatiky v podélných.
drážkách vzorku splývají s dezénovými bloky, když zbývající hloubka vzorku klesne na 1,6 mm.

6

Nejvyšší nosnost pneumatiky v kg (lbs) a nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa (psi)

7

Označení země výroby

 

Základní rozměry pneumatik

http://www.bestdrive.cz/cs/images/content/rozmery-pneumatik.gif

185/65 R 14 85 T

185

jmenovitá šířka pneumatiky (mm)

65

profilové číslo (%)

R

označení radiální konstrukce pláště

14

jmenovitý průměr ráfku v palcích

85

index nosnosti

T

kategorie rychlosti

 

Index nosnosti a kategorie rychlosti

Index nosnosti pneumatik (LI - Load Index)

Je to číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.

Li

Kg

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

 

Li

kg

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

 

Li

kg

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

91

615

92

630

93

650

94

670

 

Li

kg

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1000

109

1030

 

Li

kg

110

1060

111

1090

112

1120

113

1150

114

1180

115

1215

116

1250

117

1285

118

1320

119

1360

120

1400

121

1450

122

1500

123

1550

124

1600

Rychlostní index pneumatik (SS - Speed Symbol)

Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.

Symbol

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

V

W

Y

ZR

Max. rychlost [km/h]

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

270

300

>240

 

Zatížení versus rychlost

Pro stanovení minimální možné velikosti pneumatiky pro dané vozidlo je nezbytná znalost maximálně přípustného zatížení náprav a konstrukční rychlost vozidla. U pneumatiky je pak maximální nosnost vyjádřena indexem nosnosti a rychlost kategorií rychlosti.

U pneumatik rychlostní kategorie 'V' doporučuje ETRTO při rychlosti nad 220 km/h následující snížení nosnosti (viz tabulka 'Snížení zatížení pneumatiky versus rychlost').

Při úhlu odklonu kola v rozmezí 2° až 4° se nosnost snižuje o 5 % na každý stupeň. Toto snížení nosnosti lze kompenzovat zvýšením tlaku vzduchu.

Nosnost pneumatik ve dvojmontáži je 1 ,85 nosnosti pneumatik v jednomontáži.

Zvýšení nosnosti až o 10 % proti tabulkovým hodnotám je povoleno rovněž u pneumatik používaných na karavanech nebo přívěsných vozících s max. provozní rychlostí do 100 km/h. Základní huštění se v tomto případě zvyšuje o 20 kPa.

Nosnost pneumatik pro osobní automobily lze zvýšit pouze u vozidel jejichž maximální rychlost nepřekročí 60 km/h a za předpokladu, že bude současně zvýšeno i huštění podle tabulky 'Maximální rychlost versus zvýšení nosnosti'.

Snížení zatížení pneumatiky versus rychlosti

Maximální rychlost vozidla (km/h)

Index rychlosti (zatížení pneumatiky v %)

H

V

W

RZ

210

100

100

100

100

220

 

97

100

100

230

 

94

100

100

240

 

91

100

100

250

   

95

100

260

   

90

100

270

   

85

100

280

     

95

290

     

90

300

     

85

 

Maximální rychlost vozidla (km/h)

Zvýšení nosnosti(%)

zvýšení huštění (kPa)

60

10

10

50

15

20

40

25

30

30

35

40

25

42

50

V případě nejasností získáte další informace v naší prodejně ve Vaší blízkosti.

 

 

 

 

 

Měrné jednotky a definice základních pojmů

Šířka pneumatiky je vždy uváděna v mm, následující průměr ráfku je v palcích.

Standardní rozměry jsou teoretické hodnoty platné pro novou pneumatiku, šířka je vztažena na hladkou bočnici, vnější průměr na střed běhounu.

Maximální rozměry jsou skutečné hodnoty nahuštěné nezatížené pneumatiky včetně nárůstu, ale s vyloučením dynamických deformací. Šířka je maximální povolená šířka pláště namontovaného na měrný ráfek včetně výstupků na bočnici. Vnější průměr je maximální povolený průměr.

Statický poloměr je vzdálenost osy rotace nepohybující se pneumatiky od opěrné rovinné podložky rovnoběžné s osou rotace pneumatiky při předepsaném radiálním zatížení a huštění.

Odvalený obvod pneumatiky je dráha odvalená pneumatikou na pevné rovné vozovce při jedné otáčce.

Huštění pneumatiky je udáváno v kPa a platí pro rychlost do 160 km/h.

Obecné pojmy

Diskové kolo

nerozebíratelné kolo sestávající z ráfku a disku

Ráfek

část kola, na kterou se nasazuje plášť

Disk kola

část kola, která je spojovacím prvkem mezi hlavou kola a ráfkem

Okraj ráfku

část ráfku, která zajišt'uje boční opěr pro patky pláště

Dosedací plocha

část ráfku, na níž je usazena patka pláště (u bezdušových ráfků je součástí této plochy tzv. bezpečnostní profil zabraňující sesmeknutí patky pláště z ráfku)

Prohloubení

část ráfku umožňující montáž a demontáž pláště přes okraj ráfku

Zális

vzdálenost roviny souměrnosti ráfku od dosedací plochy disku; podle konstrukce kola může být kladný, záporný nebo nulový

Vzdálenost dosedacích ploch v ramíncích

vzdálenost roviny souměrnosti ráfku od dosedací plochy disku; podle konstrukce kola může být kladný, záporný nebo nulový

Jmenovitý průměr ráfku

průměr ráfku v palcích měřený v oblasti dosedací plochy patky pláště

Průřez pneumatikou


http://www.pneu360.cz/upload/pneu_konstrukce.png

1.    1. Vrchní běhoun

2.    2. Drážka

3.    3. Příčná drážka

4.    4. Obvodové drážky

5.    5. Příčné drážky

6.    6. Rameno pneumatiky

7.    7. Kostra pneumatiky

8.    8. Ocelové pásy

9.    9. Radiální drážky

10.  10. Ochrana patky

11.  11. Patka pneumatiky

 

Volba pneumatik a diskových kol

Pneumatiky pro daný typ vozidla určuje vždy výrobce vozidla ve spolupráci s výrobcem pneumatik, přičemž je přípustné používat pneumatiky s vyšší kategorií rychlosti, např. 'H' místo 'S'. Stejně tak je povolený i vyšší index nosnosti, např. 82 místo 80. Při změně pláště za jiný rozměr je třeba dodržet zákonné předpisy, tj. změna musí být zaznamenána v technickém průkazu vozidla.

Optimální jízdní vlastnosti vozidla lze dosáhnout jen s pneumatikami stejného druhu. To znamená, že na vozidle smí být (s výjimkou nouzového dojetí) současně použity jen pneumatiky stejného rozměru a konstrukce, přičemž na téže nápravě smějí být tzv. shodné pneumatiky (tj. pneumatiky stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky). Konstrukcí osobních plášťů v tomto případě je myšlena konstrukce diagonální, radial-textil (kostra i nárazník jsou z textilních kordů) a radial-steel (kostra - textilní kord, nárazník - ocelový kord). Vzájemná kombinace plášt'ů těchto konstrukcí na vozidle není dovolena. Další podrobnosti viz Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 102/95 Sb., § 37.

V případě zimních pneumatik M+S doporučujeme z bezpečnostních důvodů používat tyto vždy na celém vozidle, nejenom na jedné nápravě. Vzájemnou kombinaci zimních pneumatik s letními lze akceptovat jen v případě, kdy zbytková hloubka drážky zimního dezénu < 4 mm, tj. hranice, kdy zimní pneumatika ztrácí své speciální zimní vlastnosti.

Změna plášťů si vyžaduje velmi často i změnu diskových kol. Proto i volbu diskových kol je třeba provádět podle doporučení výrobce a jejich změnu rovněž zaznamenat v technickém průkazu vozidla.

Montáž pneumatik

Montáži pneumatik je třeba věnovat z bezpečnostních důvodů mimořádnou péči a měl by ji proto provádět jen řádně zaškolený pracovník. Používejte vždy jen disková kola předepsané velikosti, v perfektním technickém stavu, tj. mechanicky nepoškozená, zbavená zbytků rzi a v případě ocelových kol opatřená i ochranným nátěrem.

V případě montáže nových plášťů použijte současně i nový bezdušový ventil nebo novou duši. Bezdušové pláště (tubeless) montujte vždy jen na ráfky s bezpečnostním provedením profilu dosedací plochy (např. typu HUMP).

Tlak vzduchu při montáži (tzv. 'dosedací tlak') může dosáhnout až 150 % nejvyšší tabulkové hodnoty, nesmí však přesáhnout 350 kPa.

Při montáži bezdušových pneumatik musí patky pláště překonat profil HUMP. Tlak po překonání této překážky by neměl překročit 350 kPa, jinak hrozí nebezpečí prasknutí patkového lana.

Namontovanou pneumatiku nahuštěnou na předepsaný provozní tlak je třeba dynamicky vyvážit.

Před montáží nových pneumatik na vozidlo doporučujeme dále zkontrolovat a případně seřídit všechny prvky geometrie podvozku a pokud je to nutné dovyvážit kola přímo na nápravě. Doporučujeme rovněž důsledně dodržovat použití ochranných čepiček ventilů, zejména kovových, které chrání ventil proti vnikání nečistot a následné netěsnosti. Nové pneumatiky doporučujeme používat prvních několik set kilometrů jízdy při nižších provozních rychlostech - dojde tak ke stabilizaci povrchu běhounu, což se příznivě projeví vyšší životností pláště.

Opotřebení pneumatik

Protože hloubka dezénu pneumatik se v průběhu užívání snižuje, brzdná dráha vozidla zejména na mokré vozovce je podstatně delší. Nebezpečí aquaplaningu (tj. ztráty kontaktu vozidla s vozovkou v důsledku vodního klínu mezi pneumatikou a povrchem vozovky) se proto zvyšuje u pneumatik s malou zbytkovou hloubkou dezénové drážky. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je proto nanejvýš důležité včas vyměnit ojetou pneumatiku za novou, tj. dokud zbytková respektive bezpečnostní hloubka drážky není menší než 1,6 mm.

Úroveň minimální bezpečnostní hloubky drážky signalizují tzv. indikátory opotřebení, což jsou výstupky na dně drážek vysoké rovněž 1,6 mm.

Prodloužení životnosti pneumatik

Rovnoměrné opotřebení běhounu všech pneumatik na vozidle prodlužuje jejich životnost, zvyšuje tak ekonomiku provozu a přispívá i k vyšší bezpečnosti provozu. Zejména u vozidel s předním náhonem doporučujeme proto záměnu pneumatik z přední nápravy na zadní a naopak v určitých pravidelných intervalech (např. po ujetí 5 000 km) při zachování smyslu otáčení kol.

Stárnutí pneumatik

Stárnutí pneumatik je dlouhodobý proces, ke kterému dochází v důsledku složitých fyzikálně chemických pochodů za přítomnosti kyslíku a ozónu. Negativně ovlivňuje provozní způsobilost plášťů.

Pneumatiky starší 10 let mohou být proto používány jen v případě, že byly již dříve provozovány normálním způsobem. V žádném případě by neměly být používány nejeté pláště po tuto dobu skladované.

Stárnutím trpí zejména pneumatiky používané na karavanech z důvodu déletrvajících provozních přestávek a tím i jednostranného zatížení. Tyto by měly být vyměňovány po 6, nejpozději 8 letech.

Náhradní pneumatiky speciální konstrukce starší 6 let nelze používat v běžném silničním provozu, ale jen v případě nutnosti na dojetí.

ÚvodPoradíme vámTechnický rádcePoškození pneumatik

Poškození pneumatik

Většina poškození pneumatik vzniká v důsledku nesprávného tlaku vzduchu. Proto doporučujeme kontrolovat tlak v pneumatikách každé dva týdny. Při jízdě se tlak v pneumatikách vlivem deformační práce pláště zvýší. Toto je normální fyzikální jev, proto tlak nesmí být za žádných okolností upravován.

Stálý a vyvážený styl jízdy je pro pneumatiky prospěšný. Prudká akcelerace a sportovní způsob jízdy 'brzda-plyn' životnost pneumatik výrazně zkracují. Podobně i extrémní bodové namáhání např. při rychlém najetí na překážku může být příčinou vzniku poškození (často i skrytého) nebo úplného zničení pneumatiky. K tomuto druhu poškození přispívá mimo vysoké rychlosti i přehušt'ování pneumatik.

Taktéž podhušťování příp. přetěžování vede k rychlejší únavě kostry, intenzivnímu opotřebení běhounu a tedy i k předčasnému vyřazení pláště z provozu.

Oprava pneumatik

Poškozené pneumatiky je nutné je co nejdříve opravit, aby nedošlo k jejich úplnému zničení.

Opravy pneumatik

Opravárenství pneumatik je z hlediska bezpečnosti provozu činnost velmi náročná a zodpovědná, proto by ji měl provádět vždy jen specialista.

Vyhláška č. 102/95 Sb. ukládá, že na plášti musí být všechna poškozená místa trvale opravena. Je proto nepřípustné používat duše do neopraveného bezdušového pláště jako náhradní řešení.

Těsnicí opravárenské spreje nedoporučujeme používat pro trvalé opravy, ale vždy jen na dojetí, stejně jako opravy bez demontáže pláště z ráfku za použití speciálních předvulkanizovaných ucpávek.

Opravy poškození zasahující nárazník nebo kostru je třeba provést metodou vulkanizace za tepla nebo za studena po předchozí podrobné prohlídce a úpravě poškozeného místa pláště. Každá oprava by měla být provedena co možná nejdříve po vzniku poškození, jinak může dojít (zejména u plášt'ů s ocelovým nárazníkem) k rozšíření poškození nebo i zničení pláště v důsledku vnikajících nečistot a vlhkosti.

Skladování pneumatik

Způsob skladování

Pneumatiky na discích se skladují poskládány na sobě nebo zavěšeny. Pneumatiky bez ráfku se skladují postaveny vedle sebe (viz obrázek). Aby však nedocházelo k deformacím takto uskladněné pneumatiky, doporučuje se cca 1× za 14 dní pneumatiky pootočit. V každém případě se doporučuje pneumatiky po sezóně před namontováním na vůz nechat znovu převážit v servisu.

http://www.bestdrive.cz/cs/images/content/skladovani-pneumatik.jpg

Jak správně skladovat pneumatiky?

Skladování plášt'ů a duší je třeba provádět v tmavých, suchých a chladných místnostech bez průvanu. Nadměrné vystavování slunci, teplu a průvanu těmto výrobkům škodí a je příčinou předčasného stárnutí, které se projevuje ve formě drobných trhlin na povrchu pryže. Plášt' a duše nesmí dále přijít do kontaktu s produkty ropného původu (jako jsou např. oleje, pohonné hmoty, mazadla apod.), které způsobují, že pryž se stává houbovitou a ztrácí své elastické vlastnosti vulkanizátu.

Značení ocelových disků

http://www.bestdrive.cz/cs/images/content/znaceni-disku.gif

Příklady některých označení velikosti kol

 • 5 1/2 J x 14 H2
  Jedná se o ráfek s hlubokým prolisem, široký 5,5 palce, s patkou typu J, průměrem ráfku 14 palců a hřbety v provedení "Double-Hump".
 • 5,50 B x 14 CH
  Zde máme opět ráfek s hlubokým prolisem, šířkou 5,5 palce, avšak s patkou typu B, průměrem 14 palců a hřbety v provedení "Combinations Hump".
 • 14 x 5 1/2 J H2 x 45
  To je rovněž ráfek s hlubokým prolisem, šířkou 5,5 palce, patkou typu 3, průměrem 14 palců a hřbety v provedení "Double-Hump". Jako dodatkový údaj je zde ještě uveden zális.

http://www.bestdrive.cz/cs/images/content/znaceni-disku-2.gif

Parametry litého disku

Alu kola - parametry : šířka ráfku

Šířka disku v palcích.


1 palec = 25,4 mm.

Disky jsou dodávány například v těchto šířkách: 5,5x14; 6x14; 7x15 atd.

Alu kola - parametry : průměr ráfku

Průměr disku v palcích.

1 palec = 25,4 mm. Průměr musí být shodný s průměrem pneumatiky. Doporučujeme používat hodnoty předepsané v technickém průkazu vozidla.

Disky jsou dodávány např. v těchto průměrech: 5,5x14; 6x14; 7x15 atd.

Alu kola - parametry : ET

ET zális disku.

ET je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku (na brzd. kotouč př. buben). ET je udáváno v milimetrech. Čím je ET větší, tím je kolo více schováno v podběhu (zapuštěné dovnitř). Čím je ET menší, tím kolo více vystupuje ven z podběhu (vystupuje z blatníků). ET se může lišit od hodnot v technickém průkazu, ale jen v jisté toleranci, pro každé vozidlo je to různé. Existují ovšem automobily, kde není možná odchylka žádná. Kola s jinou hodnotou ET než je uváděno v technickém průkazu, je možno zapsat do tech. průkazu za pomocí Typového listu, který vám rovněž můžeme dodat.

Alu kola - parametry : rozteč šroubů a středový otvor

Rozteč šroubů

Počet děr x průměr roztečné kružnice v mm. Každý disk má několik upevňovacích otvorů, kterými je disk upevněn k náboji auta. K dotažení disku používáme šrouby nebo matice (podle značky automobilu). Upevňovacích otvorů na disku je 3, 4, 5 nebo 6 (podle značky). Rozteč se uvádí v milimetrech. Tento údaj není uváděn v technickém průkazu vozidla.

Středový (středící) otvor

Udává se v milimetrech a každý výrobce používá jinou velikost. V případě různého průměru na automobilu a disku se používají středící kroužky. Bez nich by kolo nebylo správně vycentrováno a při jízdě by docházelo k vibracím. Někdy mají alu kola středový otvor shodný s automobilem, kroužky tudíž nejsou zapotřebí. Tento údaj není uváděn v technickém průkazu.

 

Šrouby / matky pro alu kola

Šrouby a matice jsou dodávány ke každým kolům, kromě kol označených jako PCZ (které se nasazují na originální šrouby), dodavatel dodá přesné šrouby dle parametrů automobilu.

Automobiloví výrobci používají k dotažení disku k náboji matky nebo šrouby, které mají dvě dosedací plochy. Šrouby (matky) na sériové disky mají dosedací plochu "kouli". Šrouby (matky) na aftermarketové disky mají dosedací plochu "kužel".

Našim zákazníkům doporučujeme zakoupit ke každým kolům bezpečnostní systém, což jsou speciální matice nebo šrouby, které velmi komplikují demontáž a případné zcizení alu kol. Prodává se sada po čtyřech kusech, do každého kola se montuje jeden kus.

Šrouby se dodávají v těchto rozměrech:
M12 x 1,25 x 28
M12 x 1,5 x 28
M12 x 1,75 x 28
M14 x 1,5 x 28
M16 x 1,5 x 33

Matky se dodávají v těchto rozměrech:
M12 x 1,25
M12 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 2,0
M16 x 1,5

Nová vyhláška používání zimních pneumatik pro rok 2011

(06.10.2011)

Změnou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, účinnou ke dni 01.08.2011 byla stanovena pro kategorii vozidel M a N povinnost použít v zimních měsících zimní pneumatiky.

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí

Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Co musí dále splňovat tato zimní pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).

Proč právě 4 mm, případně 6 mm?
Podle průzkumů a také na základě zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do 3 500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sněhové pokrývce, ztrácí tzv. samočistící efekt.

Mohu použít protektorované pneumatiky?
Ano, mohou, musí být označeny výše uvedeným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Jak je to s přívěsem?
Na vlastní přípojné vozidlo se povinnost vyplývající z této značky nevztahuje, povinnost je vztažena na motorové vozidlo kategorie M a N, které toto přípojné vozidlo táhne.